Vodíková voda

vodíková voda_1Je to voda, v ktorej je elektrickým rozkladom zvýšená koncentrácia rozpusteného plynného (molekulárneho) vodíka. Táto voda obsahuje všetky pôvodné minerály, má pôvodné pH. Prítomnosť molekulárneho vodíka vo vode je sprevádzaná záporným oxidačno-redukčným potenciálom, ktorý možno merať meračom ORP.  

Vodíková voda podľa lekárskych štúdií dokáže liečiť a udržiavať zdravie v dobrej kondícii. Navyše zvyšuje výkonnosť organizmu.

Je to živá voda v pravom zmysle slova.