Čo je to ORP vody?

Čo je to ORP?

Oxidačno redukčný potenciál (ORP), je hodnota, ktorá charakterizuje prítomnosť oxidačných alebo redukčných látok v kvapaline. Kladné hodnoty ORP charakterizujú oxidačnú kvapalinu, záporné naopak redukčnú kvapalinu. Vysoké záporné hodnoty ORP teda fungujú ako silný antioxidant.

Čo je to oxidácia a ako funguje?

Keď medzi dvoma atómami dochádza k výmene elektrónov, jedná sa o proces oxidácie. Atóm, ktorý pri oxidácii stratí elektrón je „zoxidovaný.“ Atóm, ktorý elektrón naopak vďaka oxidácii získa, je „zredukovaný“.

Chemické látky ako napríklad chlór, bróm, ozón majú schopnosť oxidovať. To znamená, že vie „zobrať“ elektróny z inej látky. To z nich robí dobrú dezinfekciu vody, pretože vďaka zmene chemického zloženia mikroorganizmy vo vode umierajú. Z celého procesu zostanú len relatívne neškodné chemikálie ako vedľajší produkt.

Behom oxidácie oxidačné činidlá strácajú schopnosť ďalej oxidovať. Následne sa môžu kombinovať s inými látkami vo vode alebo sa ich elektrický náboj jednoducho vyčerpá.

Čo znamená oxidácia a redukcia pre naše zdravie?

Hodnota ORP sa u rôznych druhov potravín a nápojov veľmi líši. Naše telo by nemalo byť zbytočne vystavené vnútornej oxidácii, preto je dôležité prijímať čo najviac redukčných látok s čo najvyšším záporným ORP. To ale nie je také jednoduché. Alkalická voda nám taktiež veľmi pomôže.

Príklady pre porovnanie hodnôt ORP u vybraných nápojov v mV (milivolt):

  • Čerstvo odšťavená pomarančová šťava (-100 mV).
  • Balené pomarančové džúsy (+200 mV a více).
  • Voda z verejného vodovaodu neupravená (+200 až 500 mV).
  • Vhodná voda pre zdravý život (-200 mV).
  • Voda vďaka našim generátorom vodíkovej vody (- 300 až -700 mV)

Údaj ORP je teda pri generátoroch vodíkovej vody veľmi dôležitý, nejde len o hodnoty pH, ale o kombináciu týchto dvoch faktorov.