Vodíková voda - Štúdie a články

Vodík spomaľuje produkciu oxidu dusnatého pomocou modulácie signálnej transdukcie

Štúdia: Uvádza sa, že molekulárny vodík je účinný pri rôznych poruchách a jeho účinky sa pripisujú ...

Prostriedok bohatý na vodík chráni fibroblasty v ľudskej koži pred oxidačným poškodením

Štúdia: Reaktívne formy kyslíka (ROS) sú dôležitým faktorom vo vývoji kožných lézií pri cukrovke. N...

Radioprotektívny účinok vodíka v kultivovaných bunkách

Štúdia: Ukázalo sa, že vodík môže selektívne redukovať hydroxyl a peroxynitrit v prostredí skúmavky...

Molekulárny vodík chráni chondrocyty pred oxidačným stresom

Štúdia: Molekulárny vodík (H2) funguje ako rozsiahla ochrana proti oxidačnému stresu, zápalom a ale...

Liečba vodíkom predlžuje replikačnú životnosť buniek kostnej drene

Štúdia: Bunková terapia multipotenciálnymi stromálnymi bunkami kostnej drene /Mezenchymálnymi kmeňo...

Vodíková voda spomaľuje rast buniek karcinómu v ľudskom jazyku

Štúdia: Vodík rozpustený vo vode (HD-voda), alebo nanokoloidná platina (Pt-nc) boli predpokladané a...

Molekulárny vodík zmierňuje absorpciu mastných kyselín a akumuláciu lipidov

Štúdia: Hromadia sa dôkazy, že obezita úzko súvisí s narušeným metabolizmom voľných mastných kyselí...

Vodíkom obohatená elektrolyzovaná voda o vodík spomaľuje klonálny-preferenčný rast nádoru

Štúdie: Skúmali sa vlastnosti a účinky elektrolyzovanej vody  obohatenej o  vodík neutrál...