Radioprotektívny účinok vodíka v kultivovaných bunkách

Štúdia:

Ukázalo sa, že vodík môže selektívne redukovať hydroxyl a peroxynitrit v prostredí skúmavky. Pretože väčšina poškodení buniek na základe ionizujúceho žiarenia je spôsobená hydroxylovými radikálmi, táto štúdia bola navrhnutá, aby testovala hypotézu, že vodík môže byť účinným radioprotektívnym činidlom. Tento dokument ukazuje, že ošetrenie buniek vodíkom pred ožiarením môže významne spomaliť ionizujúce žiarenie – spôsobuje apoptózu (programovaná bunková smrť) ľudských lymfocytov AHH-1 a zvýši životaschopnosť buniek v prostredí skúmavky.

Tento dokument tiež ukazuje, že ošetrenie buniek vodíkom môže chrániť endotel tráviacej sústavy od poškodenia vyvolaného žiarením a znížiť plazmatické malondialdehydy (MDA) v črevnej hladine 8-hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG) a zvýšiť plazmatické endogénne antioxidanty “in vivo”. Predpokladá sa, že vodík má potenciál ako účinné a bezpečné radioprotektívne činidlo.

Celú štúdiu v angličtine si môžete prečítať na tomto odkaze.

Qian L, Cao F, Cui J, Huang Y, Zhou X, Liu S, et al. Radioprotective effect of hydrogen in cultured cells and mice. Free Radic Res. 2010 Mar;44(3):275-82.