Liečba vodíkom predlžuje replikačnú životnosť buniek kostnej drene

Štúdia:

Bunková terapia multipotenciálnymi stromálnymi bunkami kostnej drene /Mezenchymálnymi kmeňovými bunkami (MSCs) predstavuje sľubný prístup v oblasti regeneratívnej medicíny. Nízka frekvencia MSC v kostnej dreni dospelých vyžaduje ex vivo (mimo skúmavku) expanziu MSC po zbere. Avšak, takáta manipulácia spôsobuje stárnutie buniek so stratou diferenciáce, proliferačného a terapeutického potenciálu MSC.Ukázalo sa, že molekuly vodíka majú ochranné účinky orgánov prostredníctvom selektívnej redukcie hydroxylových radikálov.

Pretože oxidačný stres je jedným z kľúčových poškodení podporujúcich stárnutie buniek in vivo ako in vitro, je predpokladom, že molekuly vodíka bránia procesu stárnutia počas expanzie MSC. Pridanie 3% plynného vodíku zlepšuje zachovanie pôvodných buniek tvoriacich kolónie v rámci prípravy MSC a predlžuje sa replikačná doba MSC in vitro bez straty schopnosti premeny a schopnosti medzibunkovej komunikácie. Je zaujímavé, že úprava 3% vodíkom plynom neznížila hydroxylové radikály, karbonylové proteiny a 8-hydroxydeoxyguanozín, čo naznačuje, že zachytávanie hydroxylových radikálov nemusí byť v tejto štúdií zodpovedné za tieto účinky plynného vodíka.

Celý článok v angličtine si môžete prečítať na tomto odkaze.

Kawasaki H, Guan J, Tamama K. Hydrogen gas treatment prolongs replicative lifespan of bone marrow multipotential stromal cells in vitro while preserving differentiation and paracrine potentials. Biochem Biophys Res Commun. 2010 Jul 2;397(3):608-13.