Najčastejšie otázky

FILTRE NA VODU

Ako správne vybrať filter na vodu?
Každý, kto dospel k rozhodnutiu zaobstarať si filter na vodu, sa stretne s problémom výberu - aký filter kúpiť? Ten s pekným designom, alebo taký, ktorý býva najčastejšie v reklamách zahraničí alebo domácej výroby, so samostatným kohútikom, filtračnú kanvicu, alebo filter, ktorý nám odporučí sused? Samozrejme si vážime názor Vášho suseda, ale predsa len vyberáte filter pre seba, a preto sa pokúsime preniknúť do problému hlbšie. Zamerajte sa na svoje potreby a odporúčania predajcu.

Prečo má voda z kohútika zlú chuť a zapácha?
Zápach a chuť vody z kohútika sú spôsobené prítomnosťou okrem iného aj chlóru. Okrem toho tiež chlórované organické látky (vznikajúce pôsobením chlóru na organické látky prítomné vo vode) môžu zvyšovať nepríjemný zápach. Bohužiaľ, iná štandardná možnosť dezinfekcie nie je. Niektoré vodovody v zahraničí prešli na dezinfekciu UV lampou, kde nie je potreba dávať chlór do vody, bohužiaľ v SR je to zatiaľ otázka budúcnosti.

Je chlór nebezpečný?
V súlade s hygienickými normami nie je koncentrácia chlóru, prítomná v mestskej vode nebezpečná pre zdravie ľudí. Úlohou chlóru je zabiť všetko živé vo vode (vírusy a baktérie). Okrem iného sa počas vojny používal ako bojový plyn. Bohužiaľ sa toto pri pití chlórovanej vody deje aj pre naše žiaduce baktérie v žalúdku a črevách. Jedince s astmatickými alebo alergickými chorobami môže dokonca aj malá koncentrácia aktívneho chlóru spôsobiť zhoršenie ich stavu. Naviac chlór reaguje s organickými látkami, ktoré sú prítomné v mestskej vode a spôsobuje vznik chlórovaných organických zlúčenín (napr. chlóroformu, chlórfenolu a dioxinu).

Je dažďová voda zdravá?
Atmosférický vzduch je väčšinou silno znečistený rôznymi technogénnymi látkami (oxidy dusíka a síry, organickými zlúčeninami, rádioaktívnym prachom). Všetky tieto látky padajú na zem vo forme „kyslého dažďa“. Všetko, čo je kyslé len viac zvyšuje kyslosť organizmu, čo má za následok zníženie imunitného systému. 

Je možné zlú vodu vylepšiť prevarením?
Prevarením vody možno zničiť baktérie a znížiť koncentráciu prchavých organických zlúčenín (VOC), ale koncentrácia neprchavých a anorganických látok tým naopak stúpne, pretože sa vyparuje čistá voda a tým sa zvyšuje koncentrácia nežiaducich látok.

Môže filter uvoľňovať niektoré nežiaduce látky späť do vody?
Filtre na vodu AQUA sú vyrobené z kvalitných materiálov (panenský čistý plast), ktorý sa využíva pre najvyššiu čistotu styku s inými látkami (voda). Tieto materiály sa využívajú napríklad pre výrobu detských hračiek, pre dojčenské fľaše, v zdravotníctve a všade tam, kde je požiadavka na maximálnu čistotu materiálov.

Môžem filtrovanú vodu skladovať?
Pre skladovanie do ďalšieho dňa sa odporúča ponechať filtrovanú vodu v chladničke. Keďže je filtrovaná voda veľmi čistá a zbavená všetkých vírusov a baktérií, vydrží veľmi dlho bez akýchkoľvek náznakov pachuti.

A čo voda balená vo fľašiach?
Importovaná aj tuzemská balená voda je väčšinou vyrábaná čistením obyčajnej mestskej vody (okrem minerálnej vody z prírodných zdrojov). Spôsob tohto čistenia je založený na prevažne uhlíkových filtroch, ktoré z vody odstráni nežiaduce chute a zápachy. Všetko ostatné tam však zostáva.

Prečo sa čistá, priezračná voda z Arteziánskych studní rýchlo kalí a žltne?
Arteziánska voda, prichádza do styku s ílovým podložím, je spravidla obohatená minerálnymi soľami obsahujúcimi hliník, železo a ióny spôsobujúce tvrdosť vody. Koncentrácia železa môže dosahovať až 30 mg/l. Potom čo je voda vystavená pôsobením kyslíka, rozpustné ióny železa oxidujú a menia sa v nerozpustný oxid železitý, ktorý sa zráža a spôsobuje hrdzavú farbu vody.

Čo je to predfilter?
Predfilter je prvou bariérou pre nečistoty obsahujúce vo vode. Odstraňuje pevné usadeniny ako je hrdza, blato, kal, zrnká piesku atď., a predlžuje tak životnosť oveľa drahšieho, hlavného filtračného systému, ktorým je väčšinou uhlíkový filter a RO membrána. Nečistoty môžu pozostávať z čiastočiek rôznych veľkostí: od veľkých zŕn piesku až po submikrónové koloidy. Predfilter tieto častice odstraňuje. Jemnosť „sita“ predfiltra závisí od zloženia materiálu, z ktorého je predfilter vyrobený, a na jeho konštrukcii.

Čo dokáže uhlíkový filter?
Uhlíkový filter na seba viaže chlór a jeho zlúčeniny, určité chemické látky. Zbavuje vodu nežiaducej chuti a zápachu, vodu robí priezračnejšiu. Týmto to však končí. Uhlík nevie odstrániť dusičnany a dusitany, ťažké kovy, celú radu chemických látok. Ako jednoduchá filtrácia pre vodovodný rozvod je často používaný, avšak na horšiu kvalitu vody je mnohokrát nedostatočný.

Ktoré absorpčné materiály sú použité vo filtroch AQUA?
AQUA systémy používajú len vysoko kvalitné materiály, určené pre styk s potravinami: aktivované iónomeničové živice pre zmäkčovanie vody, vysoko kvalitné granulované aktívne uhlie zo škrupín kokosových orechov alebo lisované do "Carbonbloku". Ako hlavný sorbent využíva AQUA - KOMPOZITY Z AKTÍVNEHO UHLIA (ACC) – mriežka pozostávajúca z aktívneho vlákna a granulovaného aktívneho uhlia(GAC), ktorá poskytuje vynikajúci sorpčný výkon a kapacitu vo vzťahu k škodlivým organickým a anorganickým zlúčeninám (chlór, chloroform, fenoly, pesticídy, meď, ortuť atď.) v kombinácii s výbornou schopnosťou zadržovať nečistoty.

Je voda po úprave reverznou osmózou vhodná na pitné účely?
Membránová filtrácia je jedna z najúčinnejších filtrácii na svete. Jej účinnosť je u domácich filtrov okolo 90 %, u priemyselných filtroch až 99,7 %. Voda je po tejto filtrácii veľmi čistá, ale s nízkym pH. Takáto voda nie je vhodná na pitie, keďže je "hladná" - rýchlo na seba viaže iné látky a minerály. Po filtrácii reverznou osmózou je vždy nutné použiť spätnú mineralizáciu, ktorá vráti do vody potrebné minerály. Bohužiaľ väčšina firiem nemá túto mineralizáciu alebo veľmi neúčinnú - nie je mineralizačná zmes v potrebnej kvalite, nie je dostatok času, aby voda prietokom túto mineralizáciu mala možnosť naviazať späť hlavne ióny minerálov (prevážne vápnika a horčíka).

AQUA filtračný systém používa len vlastnú vyvinutú mineralizačnú zmes, ktorá má vysokú uvoľňovaciu schopnosť minerálov. Vždy v potrebnej veľkosti a iným spôsobom zapojenia celého systému voda preteká priamo po RO membráne rychlosťou cca 4 l/h mineralizačnej zmesi. Výsledkom je ideálny pomer a množstvo minerálov pre ľudský organizmus a výrazné navýšenie pH takejto filtrovanej vody. Vďaka tomu pitie AQUA vody veľmi dobre reguluje kyslosť organizmu a vracia jej neutrálne hodnoty, zatiaľ čo voda nestráca detoxikačné schopnosti pre organizmus. To má za následok výrazné zlepšenie imunitného systému, zníženie chorobnosti a akýchkoľvek zápalov (vírusy a baktérie sa totižto v kyslom prostredí omnoho rýchlejšie množia a spôsobujú zdravotné problémy), zlepšenie zdravotného stavu, energie a celkovej nálady. 

Nie je tá voda veľmi čistá, bez minerálov?
Nie, nie je. Síce reverzná osmóza zaručuje zachytenie všetkých nežiaducich látok s účinnosťou viac ako 90 %. Väčšie sú napr. baktérie, vírusy, molekuly všetkých chemických látok, herbicídy, dusičnany a všetky ťažké kovy, zostatkové látky farmácie (hormonálna antikoncepcia, psychotropné látky atď.), ktoré sa teraz čím ďalej viac objavujú v pitnej vode a zaťažujú náš organizmus. Takto čistú vodu následne riadenou spätnou mineralizáciou obohatíme o potrebné minerály v ideálnom pomere a množstve a tak spoločne so zvýšeným pH vody znižujeme prekyslenie organizmu.

Aký je pomer filtrovanej a odpadovej vody vo filtračných zariadeniach?
Pre správne fugovanie zariadenia s reverznou osmózou musí byť reverzná membrána neustále oplachovaná pretekajúcou vodou, aby sa na jej povrchu netvoril povlak, ktorý by ju poškodzoval. Pomer medzi množstvom čistej vody a množstvom vody odvedenej do odpadu sa nastavuje pomocouškrtiaceho ventila (obmedzovač prietoku). Naše zariadenia sú štandartne vybavené týmto škrtiacim ventilom a je nastavený na pomer 3 : 7, čo je v praxi cca 1 : 4 (čistá voda : odpadová voda).

Konkrétny pomer závisí od následovných parametrov:

  • vodovodný tlak
  • teplota vstupnej vody
  • celková mineralizácia TDS vstupnej vody 

Samozrejme, voda čistená systémom reverznej osmózy nie je určená na splachovanie, sprchovanie, umývanie, ale priamo na pitie, varenie a všade tam, kde potrebujete čistú vodu, takže nie je zaznamenané výrazné zvýšenie spotreby vody. V určitej fáze pri vysokých hodnotách síranov, chloridov a ďalších prvkov, ktoré nie je možné  fitrovať inak, je následne nutné použiť priemyselnú filtráciu na úpravu vody do celého rozvodu.

Je posilovacia pumpa na zvýšenie vodovodného tlaku potrebná?
Reverzná osmóza na to, aby správne fungovala, potrebuje aj patričný vodovodný tlak minimálne 2,5 bar (ideálna hodnota je od 3-6 bar). Na miestach s nižším vodovodným tlakom sa preto používa na jeho zvýšenie posilovacia pumpa na zvýšenie tlaku do filtra na hodnotu 6 bar).Ak máte tlak vo vodovodnom potrubí nad 4 bar, pumpa na zvyšenie tlaku nie je potrebná. 
 
Je potrebné meniť filtračné vložky? Ak áno, ako často?
Áno, je potrebné robiť pravidelnú servisnú výmenu a to každých 10-12 mesiacov v závislosti od spotreby vody. Servisná výmena obsahuje výmenu všetkých filtračných vložiek vrátane mineralizačnej zmesi (mechanicky filter, uhlíkový filter, inline uhlíkový filter, dezinfekcia, kontrola a nastavenie filtra) mimo RO membrány (RO membrána sa mení, ak jej účinnosť klesne pod 70 %). V prípade, že sa neurobí načas servisná výmena, začnú filtračné vložky prepúšťať  nečistoty a chlór, ktoré výrazne poškodzujú RO membránu, ktorá potom prestáva fungovať a je nutné ju vymeniť. V cene servisnej výmeny je aj práca nášho autorizovaného servisného technika. Naších technikov máme po celom Slovensku.

IONIMAX

Funguje IONIMAX vôbec?
Áno, IONIMAX funguje a veľmi dobre. V podstate ide o jednoduchý princíp, kee pretekajúca voda vytvára na vnútorných elektródach trením galvanický článok (elektrický náboj) v hodnote 0,8V,vďaka ktorému sa voda ionizuje a polarizuje  a tým veľmi účinne eliminuje tvorbu vodného kameňa a existujúci vodný kameň postupne odstraňuje.  Ionizácia (zmena atómovej a kryštalickej mriežky vody)  vydrží vo vode 4 dni, potom sa voda vracia do pôvodného stavu. Aby sme podporili dôveru v tento produkt dávame 60 dňovú garanciu vrátenia peňazí.
 
Kde sa môže IONIMAX namontovať a kto to namontuje?
Najvhodnejšie je umiestniť IONIMAX na hlavný prívod vody za vodomerom do objektu domu, aby bol ochránený celý rozvod a technológie v objekte/dome. Môže byť namontovaný v akejkoľvek polohe. IONIMAX však musí byť  vždy ako posledná  úprava vody a nemal by sa za neho montovať iný filter mimo filtra pod kuchynskú linku alebo na kuchynskú linku. Okolo IONIMAX nesmie byť okolo neho minimálne 0,5m žiaden elektricky napájací kábel, ktorý eliminuje polarizáciu. Montáž by mala byť realizovaná kvalifikovaným pracovníkom.
 
Na to, aby IONIMAX fungoval potrebuje elektrickú energiu?
Nie, funguje bez použitia elektrického prúdu.
 
Je nutná údržba, servis IONIMAXU?
Žiadna údržba. IONIMAX sa ionizáciou a polarizáciou stále sám prečisťuje. V prípade, keď cez IONIMAX nepreteká 2 mesiace a viac voda, doporučujeme najprv IONIMAX vyčistiť od usadenín (preplach octovou vodou nebo kyselinou citrónovou) a ďalej opäť funguje na 100%.
 
Aká je životnosť IONIMAXU?
Záruka na ionimax je 5 rokov a životnosť 15 rokov.
 
Je IONIMAX  vhodný aj pre bazény?
Určite áno, doporučujeme, pretože mimo eliminácie tvorby vodného kameňa zároveň IONIMAX veľmi účinne likviduje teplomilné baktérie a vďaka tomu je až 50% úspora na dezinfekcií  vody. Voda je po IONIMAXE   viac čistá bez zákalu. 

PARNÉ ČISTIČE

Čo všetko čistí parný čistič? 
Naše parné čističe čistia všetko, aj to, kde už štandardné metódy zlyhali. Vďaka vysokej  teplote a tlaku pary sa skutočne vyčistí každá nečistota. Parné čističe však nie sú vhodné na čistenie elektroniky.
 
Dá sa parný čistič použiť aj na autá? 
Samozrejme, parný čistič je práve ideálny pre čistenie áut, čistí interiér aj exteriér, disky kôl, motor, mastnory, asfalt z laku a kolies, na auta máme špeciálne nástavce.
 
Máme problém s čistením bazéna, pomôže parný čistič?
Určite, naviac bazén vyčistíte bez použitia chémie a vyčistíte ho od všetkých usadenín, ktoré sa normálne dajú veľmi ťažko odstrániť.
 
Dá sa parný vysávač používať aj na postele?
Áno, para zničí všetky vírusy, roztoče, baktérie a zároveň ich aj vysaje. Takto vyčistí aj koberce, čalúnenia a lôžkoviny.
 
Ako dlho čistený povrch schne?
U čalúnenia, kobercov a postelí cca 15 min - podľa toho, ako silný tlak použijete a u ostatných plôch /dlažba, parkety, laminát/ 2-3 minúty. Dôležité je, aký použijete parný čistič s vysávaním, či bez. Vysávanie výrazne urýchli vysušenie. 
 
Koľko stojí parný čistič? 
To závisí od vybraného čističa a jeho vybavenia.

Dôležité pre parný čistič sú minimálne tieto údaje:

  • teplota pary aspoň 160°C
  • tlak pary aspoň 7 bar
  • možnosť vysávania, ktoré urýchľuje čistenie a výrazne zvyšuje efektivitu
  • možnosť "prístreku" čistiaceho prostriedku (detergentu) priamo do pary, ktorý výrazne zvyšuje účinnosť pary pri čistení mastnoty, čalúnenia, kobercov, lôžkovín a poťahov


Je zabezpečený servis parného čističa?
Záručný a pozáručný servis je samozrejmosťou, záruku na parný čistič dávame 2 roky. Parné čističe vyrábame v Taliansku z veľmi kvalitných materiálov.