Priaznivé účinky reverznej osmózy na pitnú vodu a naše zdravie

Najúčinnejšia metóda filtrácie pitnej vody, ktorá odstráni až 95% všetkých nežiadúcich látok a 99,96% všetkých vírusov a baktérií, funguje na princípe reverznej osmózy. Ide o systém vysoko výkonnej viacstupňovej filtrácie. Voda najprv prejde mechanickými alebo uhlíkovými filtrami, ktoré zachytia mechanické nečistoty a chlór, ďalej membránou, následne cez riadenú mineralizáciu, ktorá obohatí vodu o ideálny pomer a množstvo minerálnych látok vrátane navýšenia pH vody a ďalej cez post uhlíkový filter a podľa potreby aj UV lampou.

Najdôležitejšiu časť systému tvorí jemná polopriepustná membrána. Cez ňu preteká voda z prostredia s vyššou koncentráciou rozpustených látok do prostredia s nižšou koncentráciou. Naša nová membrána má veľkosť pórov len 0,001 mikrónu a vďaka tomu cez ňu prejdu len čisté molekuly vody bez všetkých nežiadúcich látok. 

Účinné filtre na pitnú vodu a jej úpravu

Reverzná osmóza odfiltruje z pitnej vody všetky nežiadúce látky:

  • vírusy, baktérie a ďalšie organické znečistenie,
  • chlór a jeho zlúčeniny,
  • ťažké kovy,
  • zvyškové látky z anabolík, antikoncepcie a liekov,
  • chemické látky a jedy, vrátane radónu,
  • dusičnany, dusitany ďalšie.

 

Rovnovážna mineralizácia a pH vody, rovnováha zdravia

Voda filtrovaná pomocou reverznej osmózy je mimoriadne čistá. Podobá sa destilovanej vode a preto je súčasťou celého systému na úpravu pitnej vody aj spätná mineralizácia vody. Dodá filtrovanej vode vyvážený pomer všetkých minerálnych látok v ideálnom množstve, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie nášho organizmu.

Filtre na vodu fungujúce na princípe reverznej osmózy vám zaistia tú najčistejšiu vodu s dokonalým pomerom minerálnych látok a ideálnu hladinu pH. Bráni tak prekysľovaniu ľudského organizmu, ktorý by sa inak stal živnou pôdou pre rozmnožovanie vírusov a baktérií. Svojim ideálnym zložením a hodnotou pH vám pomáha udržiavať vysokú imunitu a odolnosť voči rôznym ochoreniam, ako sú chrípky, angíny, zápaly a atď.

Vyberte si zariadenie na úpravu pitnej vody,, ktorá Vám zaistí pitnú vodu najvyššej kvality.

top_banner_1600x573_filty_sleva_43_sk