Časté otázky - Zmäkčovače vody

Je použitie zmäkčovača bezpečné na pitnú vodu?

Samozrejme, každý z našej ponuky zmäkčovačov vody má atestáciu a skúšky pre použitie na pitné vody v EU. Zmäkčovač vody nijako nenaruší kvalitu vody, voda je mäkká, veľmi chutná, príjemná na pokožku. Je potrebné si dať pozor na kvalitu vstupnej vody pred jej zmäkčením, či neobsahuje aj iné nežiadúce látky (železo, mangán, chloridy atď.). Ideálny typ zmäkčovača Vám radi poradíme.

Je možné použiť zmäkčovač vody aj v prípade, že mám čističku odpadových vôd (ČOV)?

Z vlastných skúseností môžeme tvrdiť, že je to bezproblémové. Solanka, ktorá vyteká do odpadu, nepoškodí ČOV a jej množstvo je minimálne.

Ako zistím tvrdosť mojej vody?

Buď orientačne na mape tvrdosti vody na internete, prípadne u dodávateľa vody. Ideálnou voľbou sú však kvapky na meranie tvrdosti vody alebo rozbor vody. Tvrdosť je možné taktiež zistiť pomocou TDS metra.

Odstráni zmäkčovač z vody aj potrebné minerály?

Určite nie. Zmäkčovač vody funguje na báze iontovýmeny, teda vymieňa "kus za kus" vápnik a horčík za sodík. Ostatná charakteristika a zloženie vody zostavá nedotknutá. Naše zmäkčovače majú reguláciu tvrdosti na výstupe, takže si môžete sami určiť výstupnú tvrdosť vody.

Ako funguje plnoautomatický zmäkčovač vody na báze katexu?

Voda vďaka tlaku z vodovodného potrubia preteká cez zmäkčovač vody, v ktorom je iontovýmenná živica - katex. Ta behom prietoku vody na seba viaže iónty vápnika a horčíka. Takto je voda plne zmäkčená, pričom sa prístroj po čase (podľa pretečenej vody, ktorá sa nastaví na základe tvrdosti vody a veľkosti náplne) automaticky zregeneruje - prepláchne soľným roztokom, ktorý na sebe naviaže usadený vápnik a horčík. O regenerácii sa dočítate nižšie.

Aká je životnosť náplne - katexu, vo vnútri zariadenia?

Životnosť náplne je individuálna podľa kvality vstupnej vody. Zo skúseností je to však 8 až 10 rokov. Potom stačí len starú náplň vysypať a dať novú náplň.

Kde v dome sa montuje toto zariadenie?

Na prívod vody, väčšinou do pivnice, technickej miestnosti, prípadne šachty vždy za vodomer. Miesto si väčšinou určí zákazník alebo určíme mi na základe skúseností a doporučení. Miesto musí byť suché, s odpadom, el. energiou a malo by ísť o priestor, v ktorom nemrzne. Odpad je tlakový, takže je možné ho vyviesť až 3 m vysoko. Odpad sa napája na kanalizáciu alebo trativod.

Čo je potrebné pri montáži zariadenia?

Potrebné sú potrubia, ventily a predfiltre. Doporučujeme pred zmäkčovač umiestniť ventil, ktorý sa hodí v prípade poruchy či servisu. Rovnako doporučujeme zapojiť bypass spolu s prepierateľným predfiltrom na odstránenie mechanických nečistôt (PX 60), prípadne chlóru (Veľký uhlíkový filter FC 20 C alebo FC 20 F). Zdôrazňujeme však nutnosť mechanické filtrace, pretože na mechanické poškodenie (piesok, úlomky potrubia) sa záruka nevzťahuje.

Ako vybrať vhodnú veľkosť zmäkčovača vody?

Záleží od dennej spotreby vody spolu s tvrdosťou vody, ďalej taktiež od okamžitej spotreby vody (napr. záhradná závlaha alebo napúšťanie bazénu). Väčšinou však menšie domácnosti do 4 ľudí s tvrdosťou vody maximálne 5 mmol/l (25°dH) volia zmäkčovače s kapacitou 15-20 litrov katexu. Pri väčšej spotrebe alebo tvrdosti sa už spoliehame na väčší zmäkčovač vody. Je to však veľmi individuálna voľba, zmäkčovače vody s určitou rezervou môžu ušetriť v konečnom dôsledku náklady na soľ, nepríjemnosti s nedostatočne mäkkou vodou a hlavne majú väčšiu životnosť.

Je nutný prívod elektrickej energie?

U plne automatických zmäkčovačov vody áno, avšak to len na pohon riadiacej jednotky s minimálnym odberom cca 5 W.

Čo je to proces regenerácie a ako prebieha?

Regenerácia sa väčšinou sama spustí podľa naprogramovania v noci (cca v 2 hodiny ráno), tak aby nevyrušovala klienta. Trvá od 20 minút až do 2 hodiny v závislosti na zmäkčovači vody a jeho veľkosti. Štandardné domáce zmäkčovače sa regenerujú 60 minút. Ide o proces, kedy sa zmes vo vnútri zmäkčovača - katex prepláchne rozpustenou soľou, teda soľným roztokom. Vďaka tomu sa odplaví nahromadený vápnik a horčík do odpadu, pričom sa zmes znovu nasýti sodíkom pre ďalšie zmäkčenie. V dobe regenerácie ďalej preteká voda filtrom, je ale nezmäkčená.

Aká je obsluha, teda údržba zariadenia?

Prakticky žiadna, je potrebné len pravidelne dosypávať tabletovú soľ - cca jeden krát za mesiac v závislosti na spotrebe, tvrdosti a samotného zmäkčovača vody. Doporučujeme však vykonať aj pravidelný servis približne jeden krát ročne, na ktorý si nás môžete objednať alebo budete automaticky vyzvaní našou spoločnosťou. Ten zahrňuje výmenu vložiek, dezinfekciu zariadenia, pretesnenie, kontrolu riadiacej jednotky a zároveň donášku regeneračnej soli. Servis našim odborným technikom je dobrovoľný, väčšina zákazníkov však túto službu využíva, nakoľko výrazne predlžuje životnosť zmäkčovača a dáva vždy 100% istotu, že zmäkčovač funguje, ako má.

Keď nie je možné inštalovať zmäkčovač vody, aká je iná alternatíva?

Môžete využiť náš nový produkt IONIMAX, ktorý prietokom vody cez tento trubkový systém zionizuje a zpolarizuje vodu tak, že sa voda chová ako voda mäkká po dobu 4 dní. Potom sa voda vďaka svojej pamäti vráti do pôvodného stavu. Takže je dostatok času vodu spotrebovať pre svoje účely. Viac sa dozviete priamo na produktovej stránke IONIMAX na e-shope.

V prípade, že ste odpoveď na svoju otázku nenašli, nás neváhajte kontaktovať. Radi vám poradíme.
Kontakty:
info@aquatechnology.sk
0911 991 394,5